NBS Scientific Update over COVID-19 maatregelen

De NBS Scientific bedrijven volgen nauwlettend de maatregelen met betrekking tot COVID-19, zoals gecommuniceerd door de nationale gezondheidsautoriteiten van de landen waar NBS Scientific actief is, en op basis daarvan actualiseren wij dagelijks onze bedrijfsplannen.

In deze onzekere tijden willen we u verzekeren dat we blijven voldoen aan de behoeften van de life sciences gemeenschap en dat we tegelijkertijd maatregelen nemen om onze eigen teams, onze klanten en onze industriepartners te beschermen.

We erkennen daarnaast ook dat de situatie dagelijks verandert en daarom hebben we verschillende stappen ondernomen om de risico’s verbonden aan COVID-19 zoveel als mogelijk is te verminderen. Deze stappen omvatten:

  • Het implementeren van een herzien reis- en flexibel werken-beleid op basis van het overheidsadvies van alle landen waarin we actief zijn. Onze teams blijven beschikbaar voor het beantwoorden van uw vragen per telefoon, e-mail, telefonische afspraak of videoconferentie.
  • Het samenwerken met leveranciers om de beschikbaarheid van labware en apparatuur op peil te houden. NBS Scientific staat in nauw contact met haar leveranciers. Wij hebben vastgesteld dat onze belangrijkste leveranciers net als wij noodplannen hebben die zij voor de huidige situatie hebben ingezet.

Op dit moment kunnen we u verzekeren dat we ernaar streven om al onze huidige verplichtingen na te komen. Naarmate de situatie zich ontwikkelt, zullen we de potentiële impact van COVID-19 op onze processen blijven volgen en zullen we via de gebruikelijke communicatielijnen communiceren over eventuele veranderingen.

Om tijdens deze periode zo goed mogelijk aan uw behoeften te voldoen, vragen wij u om uw behoeften kenbaar te maken, en om uw personele beschikbaarheid en de maatregelen die binnen uw organisatie worden genomen met ons te communiceren.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen: wij zullen ons best doen om u bij te staan in deze uitzonderlijke tijd.